16/2/11


IMPRESSIONS INNECESSÀRIES 
DE DOCUMENTS

Guardar com WWF, salvar un arbre és un plug-in que permet que no es puguin imprimir els documents en format pdf. El format de WWF es troba actualment disponible a www.saveaswwf.com per a Mac i Windows. 

A prop de 13 milions d'hectàrees de boscos desapareixen cada any, una àrea de la mida de Grècia, cada arbre que és tallat vol dir que una altra capa de protecció del medi ambient s'ha perdut. Així que per aturar la impressió innecessària i fomentar una nova consciència sobre l'ús de paper, s'ha desenvolupat un nou format l'arxiu verd WWF. Un format que no es pot imprimir.  
aaa wwf_format_logo_334796.jpg 
Una idea senzilla que salva arbres. Decideix quins dels teus documents no s'imprimeixen i guarda'ls com a WWF.