21/2/11


ECODELEGATS 2010-11

febrer 2011

Primera reunió dels EcoDelegats de les classes del nostre centre. Són els alumnes que, amb més consciència ecològica i voluntat de servei, vetllaran per la bona marxa de les activitats del programa d'Escoles Verdes i ens proposaran idees i noves accions a fer per aconseguir un institut més ecològic i respectuós amb el medi ambient.