23/9/11


REDUÏM L'ÚS DE L'ALUMINI


Des de fa ja alguns cursos, a l'institut ens proposem de reduir, i si pot ser eliminar, l'ús de l'alumini en els embolcalls dels entrepans. Sabem que altres alternatives no són fàcils, però la producció de l'alumini i els costos del seu reciclatge el fan especialment contaminant. Per això, i continuant amb els esforços que des de moltes de les escoles de primària de la nostra zona educativa ja es fan, us insistim en l'acció de deixar de fer-lo anar a l'hora d'embolicar els entrepans.